Home

Wat is een familiehypotheek

Een familiehypotheek (of familielening) is eigenlijk hetzelfde als een gewone hypotheek, alleen wordt het geld niet geleend van een bank maar van de familie, kennissen of particulieren. Het onderpand van de familiehypotheek is de woning. De onderdelen van de lening worden bepaald door de geldgever en geldnemer. Zij kiezen het te lenen bedrag, de rente, de looptijd, de manier van aflossing etcetera.

Voordeel is dat geldgever en geldnemer op een hele andere manier afspraken kunnen maken over de hypotheek/lening. Een nadeel kan zijn dat er geen partij is die helpt bij het afsluiten en beheren van de lening. De Estate Familie Hypotheek biedt hiervoor de oplossing.

Estate Familie Hypotheek ondersteunt bij

 • lening/hypotheek sluiten
  • on-line aanvraagformulier voor concept leenovereenkomst (gratis)
  • akte van geldlening t.b.v. hypotheek (doorgestuurd naar notaris)
  • akte van geldlening tbv onderhandse lening ter ondertekening door partijen
  • geautomatiseerde start administratie op startdatum lening
 • lening/hypotheek beheren
  • on-line dossier voor geldnemer
   • status van lening (hoeveel restschuld / hoeveel termijnen)
   • maandelijkse mail met te betalen bedrag en restschuld
   • jaaropgave elk jaar t.b.v. belasting
   • met 1 klik extra aflossing regelen
   • met 1-klik algehele aflossing regelen
  • on-line dossier voor geldgever
   • status van lening
   • maandelijkse mail met te ontvangen bedrag
   • jaaropgave te verzenden aan geldnemer
   • met 1 klik achterstand noteren
   • met 1 klik bevestigen van ontvangst extra aflossing
   • met 1 klik bevestigen algehele aflossing

Kosten

 • hypotheek
  • eenmalig bij afsluiten: €199 (voor rekening geldnemer)
  • jaarlijks achteraf (op 1 januari): €60,50 per kalenderjaar
 • onderhandse lening
  • eenmalig bij afsluiten: €99 (voor rekening geldnemer)
  • jaarlijks achteraf (op 1 januari): € 60,50 per kalenderjaar

Afsluiten

 • U kunt een gratis leenovereenkomst aanvragen via on-line aanvraagformulier
 • U ontvangt binnen 24 uur concept leenovereenkomst
 • U kunt akkoord (of aanpassingen) mailen naar info@estatefamiliehypotheek.nl
 • U ontvangt definitieve leenovereenkomst met startdatum retour
  • bij hypotheek volgt traject richting notaris en start administratie op passeerdatum hypotheek
  • bij lening start administratie op geplande datum