Kosten

Afsluitkosten

De éénmalige afsluitkosten bedragen € 199,- voor de hypotheekvariant en € 99,- voor een onderhandse lening. Deze kosten zijn voor rekening van de geldnemer. Deze kosten worden door de notaris verwerkt in de afrekeningsnota bij de hypotheekakte.

Lening

Lening onderhandse lening € 99 afsluitkosten (geen notaris nodig)

Leningovereenkomst naar eigen inzicht met max. 2 geldgevers en 2 geldnemers (zakelijk of particulier) en zelfgekozen aflossingsmethode, renteniveau, looptijd, rentelooptijd en onderpand

Leningovereenkomst via on-lineaanvraagformulier en PDF-offerte via e-mail retour

Definitieve leningovereenkomst ondertekend uploaden

Geen aanvullende akte van hypotheek

Zelf uitbetaling regelen en activering per e-mail doorgeven aan administratiekantoor ANBF

Hypotheek

Hypotheek via notaris € 199 afsluitkosten (excl. kosten notaris)

Leningovereenkomst naar eigen inzicht met max. 2 geldgevers en 2 geldnemers (zakelijk of particulier) en zelfgekozen aflossingsmethode, renteniveau, looptijd, rentelooptijd en onderpand

Leningovereenkomst via on-lineaanvraagformulier en PDF-offerte via e-mail retour

Definitieve leningovereenkomst ondertekenen bij notaris

Aanvullende akte van hypotheek en registratie Kadaster

Betaling kosten en uitbetaling verzorgd door notaris / activering lening door notaris

Administratiekosten

Voor het gebruik van het online hypotheekdossier wordt er een administratievergoeding van € 60,50 (incl. 21% BTW) per jaar in rekening gebracht bij de geldgever (zo lang de lening loopt en u gebruik maakt van het online hypotheekdossier).

Digitaal beheer lening € 60,50 per jaar

Na activeren lening toegang tot digitaal dossier voor beheer lening tot einde looptijd

Maandelijkse e-mail met betalingsverplichting naar geldgever en geldnemer

Mogelijkheid voor bijhouden achterstanden en automatische versturen aanmaningen

Automatische herinnering renteherzieningsmoment

Jaarlijkse fiscaal overzicht met betaalde en ontvangen rente

Mogelijkheid voor zelfstandig regelen extra of eerdere algehele aflossing

Automatische vervalkalender tot einde lening / melding einde lening

Helpdesk via e-mail / telefoon

Digitaal beheer hypotheek € 60,50 per jaar

Na activeren lening toegang tot digitaal dossier voor beheer lening tot einde lootpijd

Maandelijkse e-mail met betalingsverplichting naar geldgever en geldnemer

Mogelijkheid voor bijhouden achterstanden en automatische versturen aanmaningen

Automatische herinnering renteherzieningsmoment

Jaarlijkse fiscaal overzicht met betaalde en ontvangen rente

Mogelijkheid voor zelfstandig regelen extra of eerdere algehele aflossing

Automatische vervalkalender tot einde lening / melding einde lening

Helpdesk via e-mail / telefoon

Advieskosten

U kunt de hulp inschakelen van één van de adviseurs indien u behoefte heeft aan advies over de Estate Familiehypotheek.
Sluit u de familiehypotheek af als enige lening zijn de advieskosten € 129,- per adviesuur.

Het advies bestaat uit de volgende onderdelen:
• Inventarisatie (wat wilt u)
• Analyse (wat is het gevolg van diverse scenario’s)
• Advies (samenstelling familiehypotheek, wat kunt u beste doen rekening houdend met de risico’s van overlijden, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en pensionering)

Notariskosten

Als de lening moet worden bekrachtigd met het recht van hypotheek (waardoor het een hypotheek wordt) moet u rekening houden met de notariskosten om de akte op te maken, de hypotheek te passeren en de akte in te schrijven bij het Kadaster (hypotheekregister). De tarieven hiervoor zijn per notaris verschillend, maar liggen tussen de €500 en €800.

De overwegingen om te kiezen voor een hypothecaire dekking zijn hier te vinden in de FAQ.

Regel uw familiehypotheek nu →