Wat als mijn vader eerder het geld terug wil hebben?

Het is de geldgever niet toegestaan de lening voortijdig op te eisen.

Ik wil geld van mijn vader lenen voor een auto? Kan dat ook met een Estate Hypotheek?

Ja. Iedere lening tussen particulieren kan worden vastgelegd in het Leningregister. Het onderpand kan de auto zijn (onderpand is niet noodzakelijk). Bespreek met uw Estate Hypotheek adviseur wat de mogelijkheden en beperkingen zijn.

Mag de Estate Hypotheek ook buiten de familie worden afgesloten?

Een Estate Hypotheek kan gesloten worden door iedereen ongeacht de relatie. Dus een lening binnen of buiten de familie, een lening van ouders aan kinderen maar ook andersom. Estate Hypotheek ondersteunt binnenkort een lening vanuit een vennootschap aan een prive-persoon.

Moet er een bedrag geschonken worden per jaar? Is er een maximum?

Estate Hypotheek betreft een contract over de lening en de terugbetaling (rente en aflossing). Estate Hypotheek zegt niets over een schenking. Een schenking hoeft niet jaarlijks plaats te vinden, maar dit kan natuurlijk wel. Punt is dat een “jaarlijkse” schenking niet in een contract wordt vastgelegd en in de overeenkomst kan worden gekoppeld aan de lening. Het is ook niet toegestaan om een schenking te verrekenen met te betalen rente maar wel met te betalen aflossing. Kijk op deze site voor de jaarlijkse schenkingsnormen.

Ik heb al een lening verstrekt aan mijn kinderen. Kan ik een nieuwe Estate Hypotheek opstellen en daar de bestaande lening een onderdeel van maken?

Ja dit kan. Het kan zelfs verstandig zijn om uw lening aan uw kinderen om te zetten naar een Estate Hypotheek zodat de administratie van deze lening netjes wordt uitgevoerd. Uw adviseur kan u hier bij helpen.

Staat Estate Hypotheek onder toezicht van de AFM of DNB?

Nee, AFM en DNB zien toe op professionele partijen die financiele producten verkopen of adviseren. Een Estate Hypotheek is geen financieel product in de zin van de wet (WFT) omdat de geldgevers en geldnemers geen professionele partijen zijn die vanuit hun beroep een financieel product verkopen of adviseren.

Bij Estate hypotheek gaat het om prive-personen of bedrijven die een lening verstrekken/aangaan. Estate Hypotheek heeft dan ook geen vergunning van de AFM nodig om het product/dienst aan te bieden.

Omdat Estate Hypotheek ook niet zelf het geld uitleent maar een lening tussen partijen faciliteert en administreert is er geen sprake van een financiële instelling die onder DNB toezicht dient te staan.