De lening wordt afgelost en de notaris belt voor de opgave van het restantsaldo. Wat nu te doen?

De geldnemer vraagt de algehele aflossing aan via het on-line dossier. Vul de datum van de algehele aflossing in en druk op knop “verzenden”. Geldgever en geldnemer ontvangen een e-mail met de restant schuld op het moment van aflossing van de hypotheek. Deze mail kan worden verzonden naar de notaris.

Let op: na het indrukken van de knop algeheel aflossen dient de geldnemer de maandelijkse rente en aflossing NIET meer te betalen (u ontvangt ook geen nota). Deze maandtermijnen worden bij de restschuld opgeteld.

Hoe kom ik in mijn on-line hypotheekdossier?

Ga naar www.leningregister.nl

Gebruik de gebruikersnaam en het wachtwoord in dat u per e-mail heeft ontvangen bij de start van de administratie van uw lening. Bent u e.e.a. kwijt mail dan naar info@estatefamiliehypotheek.nl

Ik ben geldgever en heb de Estate Hypotheek jaaropgave ontvangen. Hoe geef ik de lening op in mijn belastingaangifte?

De jaaropgave van de Estate Hypotheek dient u conform de begeleidende brief te verstrekken aan de geldnemer. Op basis van de gegevens kan de geldnemer, indien het geld is aangewend voor de aankoop of verbetering van de eigen woning, de rente aftrekken.

Om te voorkomen dat de geldnemer niet op tijd over de juiste gegevens kan beschikken heeft de geldnemer  op 1 februari een kopie jaaropgave ontvangen. Maar omdat alleen de geldverstrekker weet of de rente daadwerkelijk betaald is heeft de geldnemer een door u verstrekte jaaropgave nodig.

Uzelf dient de vordering op te voeren als box 3 vermogen.

Waarom wordt de jaaropgave alleen naar de geldgever gestuurd?

De geldgever heeft de rol van de bank overgenomen. Alleen de geldgever kan verklaren dat alle rente betaald is.

Ik ben het niet eens met de aangeboden rente. Wat nu?

Het is de verantwoordelijkheid van de geldgever om een passende rente aan te bieden. Het staat u natuurlijk altijd vrij om de lening af te lossen. Uw adviseur kan u adviseren over een marktconforme rente.

Wij willen tussentijds de rente aanpassen, kan dat ?

Het is niet mogelijk de rente tussentijds aan te passen, los van de afgesproken rentevastperiode. Het is noodzakelijk de oude lening in te lossen en een nieuwe te maken. Ook kunnen de geldgever en geldnemer afspreken dat er (een ander) bedrag geschonken wordt van de geldgever aan de geldnemer.

Ik krijg de e-mail met de maandnota niet. Wat doe ik fout?

Controleer of uw e-mail adres goed in het leningregister staat. U kunt dit vinden bij persoonsgegevens. Alle verzonden brieven en nota’s worden in het leningregister opgeslagen. U kunt deze bekijken onder documenten in het leningregister. Als er een algehele aflossing is aangekondigd worden er geen nota’s meer verstuurd.

Bij wie moet ik zijn om de lening te beëindigen?

Als de lening is afgelost zal deze automatisch beëindigd worden. Bij het recht van hypotheek zal de notaris de geldgever toestemming vragen het recht van hypotheek op te heffen.

Wij hebben na het aanvragen van de aflosnota toch nog een keer de maandtermijn betaald. Mogen we dat verrekenen met de aflosnota?

Ja, u kunt het al betaalde bedrag aftrekken van de aflosnota.

De betalingen stoppen na het opvoeren van de aflosnota. Waarom is dit zo?

Als de aflosnota wordt gemaakt, geeft de geldgever aan welk bedrag hij wenst te ontvangen om de lening te beëindigen. Dit bedrag moet alle bedragen omvatten dus ook alle rente in de toekomst.