De extra aflossing is niet ontvangen wat nu?

Als de extra aflossing niet of niet volledig is ontvangen kunt u aangeven welk bedrag is ontvangen. Dit kan dus ook € 0,- zijn.  Dit voert u in het Leningregister in.

De lening wordt voortgezet op basis van het werkelijk afgeloste bedrag.

Posted in: digitaledossier