De lening wordt afgelost en de notaris belt voor de opgave van het restantsaldo. Wat nu te doen?

De geldnemer vraagt de algehele aflossing aan via het on-line dossier. Vul de datum van de algehele aflossing in en druk op knop “verzenden”. Geldgever en geldnemer ontvangen een e-mail met de restant schuld op het moment van aflossing van de hypotheek. Deze mail kan worden verzonden naar de notaris.

Let op: na het indrukken van de knop algeheel aflossen dient de geldnemer de maandelijkse rente en aflossing NIET meer te betalen (u ontvangt ook geen nota). Deze maandtermijnen worden bij de restschuld opgeteld.

Posted in: digitaledossier