De verkoop van mijn woning is niet doorgegaan en ik kan daarom niet aflossen. Wat moet ik nu doen?

In het Leningregster scherm “algehele aflossing” is de mogelijkheid om de aflossing te annuleren. Als er tussen het moment van de laatste maandbetaling en het annuleren van de nota een maandtermijn is vervallen, wordt de hoofdsom verhoogd met de rente. U heeft immers vanaf het moment dat u heeft aangegeven te willen aflossen geen rente meer betaald. De lening wordt vervolgens weer voortgezet.

Posted in: digitaledossier