Hoe registreer ik de familiebanklening bij de Belastingdienst?

Sinds 1 januari 2013 is registratie bij de Belastingdienst niet meer mogelijk voor onderhandse geldleningovereenkomsten. Tegelijkertijd is in het belastingplan van 2013 is een zogeheten ‘renseigneringsverplichting’ opgenomen voor akten van geldlening eigen woning. Renseignering is de wettelijke verplichting tot het verstrekken van bepaalde voorgeschreven gegevens en inlichtingen aan de Belastingdienst. Wanneer u de rente van deze lening wilt aftrekken, moet u aan twee verplichtingen voldoen:

• Uiterlijk bij het indienen van de aangifte over het kalenderjaar waarin u de lening bent aangegaan, dient u de basiskenmerken van de lening en het fiscale nummer (BSN) van de geldverstrekker door te geven aan de Belastingdienst.
• Wijzigingen van de leningsvoorwaarden, zoals wijzigingen van het rentepercentage, moeten vóór 1 februari volgend op het kalenderjaar van de wijziging aan de Belastingdienst worden doorgegeven.

Welke gegevens dient u te verstrekken?
U moet de volgende gegevens verstrekken aan de Belastingdienst:
• De hoogte van de lening;
• De startdatum van de lening;
• De looptijd van de lening;
• Het rentepercentage;
• De overeengekomen aflossingsvorm.

De Belastingdienst heeft hier nog geen formulier voor beschikbaar. U zult de gegevens moeten aanleveren (over in 2013 verstrekte leningen) bij het indienen van de aangifte over 2013 (voor 31-12-2014). Dan zal er wel een formulier o.i.d. beschikbaar zijn. Estatehypotheek houdt u op de hoogte.

Posted in: algemeen