Is het ook mogelijk per kwartaal of per jaar te betalen?

Nee. Estate Hypotheek gaat uit van maandelijkse berekening van rente en aflossing, net als een normale hypotheek.

De rente en aflossing worden op maandbasis berekend op de eerste van de maand.
Voor de betaling wordt er maandelijks een nota verstuurd aan de geldnemer en de geldgever. Betalingen geschieden altijd rechtstreeks van de geldnemer aan de geldgever zonder tussenkomst van Estate Hypotheek.
Als een betaling niet (volledig) heeft plaatsgevonden dient de geldgever dit in het leningregister aan te geven. Daarna zullen er herinneringen naar de geldgever worden gestuurd (eventueel met boetes) totdat de geldgever aangeeft dat er geen achterstanden meer zijn.


Posted in: algemeen, geldverkeer, maandnota