Mijn ouders willen graag zoveel mogelijk schenken, hoe kunnen we dit vormgeven?

Er zijn een aantal mogelijkheden.
1. Er wordt ieder jaar een extra aflossing gedaan ter grote van de maximale gift.
2. Er wordt een lening afgesproken met een vast aflosbedrag. De som van de vaste aflossingen in een jaar moeten dan gelijk zijn aan de maximale aflossing.
3. De rente wordt zoveel mogelijk terug geschonken. Als er dan nog ruimte overblijft wordt dit als (extra) aflossing opgevoerd.

Posted in: algemeen