Moet ik mijn lening/hypotheek bij de Belastingdienst registreren?

De beste informatie hiervoor is te vinden op de de site van de Belastingdienst. In een aantal situaties heeft het geen zin bijvoorbeeld omdat uw lening niet in aanmerking komt voor rente-aftrek.

Per 2016 dient de “lening eigen woning” (hypotheek of lening) afgesloten na 1-1-2013 die in aanmerking moet komen voor rente-aftrek te worden opgegeven in het aangifteformulier. Eerst was hiervoor een apart on-line formulier.

U moet onder andere de volgende gegevens aan ons doorgeven:
de naam en adresgegevens van u als leningnemer
de naam en adresgegevens van de geldlener (leningverstrekker)
uw burgerservicenummer
het burgerservicenummer of Buitenlands Fiscaal identificatienummer van de leningverstrekker (TIN)
de startdatum van de lening
de hoogte van het bedrag
de looptijd in maanden
het rentepercentage
de manier van aflossen (annuïtair of lineair)

Ook wijzigingen moeten via het aanvraagformulier worden doorgegeven. Het betreft extra aflossingen, verhogingen en rentewijzigingen.

Wat gebeurt er als u de gegevens niet (op tijd) doorgeeft?
Geeft u de gegevens over (de wijziging van) uw lening niet of niet op tijd aan ons door in uw aangifte inkomstenbelasting? Dan behoort de lening in dat aangiftejaar niet (meer) bij uw eigenwoningschuld. U hebt dan geen recht op renteaftrek voor de lening.

Voorbeeld
U sluit in januari 2016 een lening af voor uw eigen woning. De gegevens van de lening vermeldt u niet in uw aangifte inkomstenbelasting 2016, maar pas in de aangifte 2017. Over het jaar 2016 hoort de lening dan niet bij uw eigenwoningschuld. U hebt over 2016 dus geen renteaftrek. Omdat u de lening wel hebt doorgeven in de aangifte 2017, behoort de lening over 2017 wel tot uw eigenwoningschuld. U hebt over 2017 wél recht op renteaftrek.

Als u een familiehypotheek of lening heeft afgesloten via Estate Hypotheek heeft in uw digitale dossier alle gegevens voor handen om het formulier in te vullen en op te sturen.

Posted in: algemeen