Niet het gehele bedrag is afgelost. Wat nu?

De geldgever dient in het Leningregister te noteren hoeveel is afgelost.

Er zal een herinnering worden gestuurd aan de geldnemer om het resterende bedrag alsnog over te maken. Indien dit niet mogelijk is kan er voor dit bedrag eventueel een nieuwe lening worden aangegaan.

Posted in: digitaledossier