Stopt de familielening bij overlijden van een van de partijen?

Juridisch gezien loopt het als volgt:

als het kind (geldnemer) overlijdt gaan woning en schuld naar de erfgenamen. Als het kind geen testament heeft, is de wettelijke verdeling van toepassing. Het vermogen gaat eerst naar echtgeno(o)t(e) en eventuele kinderen (en bij vooroverlijden van de kinderen, de eventuele kleinkinderen). Is er niemand die tot die eerste groep behoort, dan erven de ouders en de zussen en broers.

overlijdt één van beide ouders, dan kan de familiebanklening worden voortgezet door de langstlevende ouder. Na het overlijden van de langstlevende ouder kan de familiebanklening zelfs worden overgenomen door andere erfgenamen (bijvoorbeeld broer of zus) of worden overgesloten naar een hypotheek bij een bank. De familiebanklening kan natuurlijk ook worden verrekend met het erfdeel van het kind. In dat geval stopt de familiehypotheek.

Binnen het Leningregister is het mogelijk deze activiteiten uit te voeren. Een notaris of de Helpdesk kan hierbij ondersteunen.

Posted in: algemeen