Wat betekent de dagrente op de aflosnota?

De dagrente is de rente die u per dag betaalt vanaf de laatste betaling tot het moment dat u aflost. Deze rente is bepaald door de hoofdsom te vermenigvuldigen met rente op de lening en dit bedrag te delen door 360.

Posted in: digitaledossier