Wat is een familiehypotheek?

Een familiehypotheek is eigenlijk hetzelfde als een gewone hypotheek, alleen wordt (een deel van) het geld niet geleend van een bank maar van de familie. Het onderpand van de lening is de woning. De onderdelen van de lening worden bepaald door de geldgever en geldnemer. Zij kiezen het te lenen bedrag, de rente, de looptijd, de manier van aflossing etcetera.

Voordeel is dat geldgever en geldnemer uit één familie komen en dus op een hele andere manier afspraken kunnen maken over de hypotheeklening. Een nadeel kan zijn dat er geen partij is die helpt bij het afsluiten en beheren van de lening. De Estate Hypotheek biedt hiervoor de oplossing.

Posted in: algemeen