We hebben een Estate Hypotheek. Mijn man en ik gaan scheiden. Wat te doen?

Meldt de echtscheiding bij de gemachtigd adviseur waar u de Estate hypotheek heeft afgesloten. Dit is in de regel de notaris.
De gemachtigd adviseur zal in overleg treden met de geldgever. Totdat de geldgever er mee akkoord gaat dat één van de echtlieden wordt ontslagen blijven beiden aansprakelijk voor de gehele lening. De notaris/advisuer kan bij een akkoord een van de echtelieden uit de leningovereenkomst verwijderen en hoofdelijk ontslag verlenen.

Posted in: digitaledossier, scheiden