Wij hebben geld geleend aan onze zoon en zijn vriendin. Onze zoon is omgekomen bij een auto ongeluk. Kunnen we het geld van zijn vriendin terugvragen?

Wij gaan er van uit dat de vriendin van uw zoon als geldnemer in het leningcontract is opgenomen. Zo ja, dan is zij de contractpartij die de verplichtingen uit het contract overneemt. Natuurlijk kunt u met haar bespreken dat u het geld eerder terug wilt, maar u kunt niet eenzijdig de lening opeisen. Als zij het daar mee eens is, kunt u samen besluiten tot een vervroegde aflossing die zij in het Leningregister kan invoeren.

Posted in: algemeen