Zijn er regels wanneer er een hypotheek moet worden gevestigd en wanneer je kunt volstaan met een onderhandse lening?

Er zijn geen vaste richtlijnen wanneer het vestigen van een hypotheek noodzakelijk is. Bij leningen van ouders aan kinderen kan er in de regel wel volstaan worden met een onderhandse lening.