Geld voor een nieuw bedrijf nodig? via een familiehypotheek lukt het misschien wel

Met Estate Hypotheek weten investeerders dat het administratief goed geregeld is

Constructie van de financiering voor een start-up

wat moeten investeerder en ondernemer met elkaar overeen komen

Lening of hypotheek

Lening of hypotheek

Zakelijke leningen zoals leningen voor een start-up worden meestal als een leningcontract vastgelegd en niet als hypotheek. Een on-line leenovereenkomst via Estate Hypotheek is dus voldoende. In de leningovereenkomst kan een onderpand worden opgenomen (b.v. voorraden, intellectueel eigendom etc.). Als er een woning in onderpand wordt gegeven moet worden overwogen de leningovereenkomst bij een notaris te laten vast leggen met een akte van hypotheek.
Geldgever

Geldgever

De geldgever van uw lening kan zowel binnen als buiten de familie liggen. Het mag een particulier of een bedrijf zijn. Dit kan allemaal bij een Estate hypotheek.
Geldnemer

Geldnemer

De geldnemer bent u prive of uw -nieuwe- bedrijf. Bij Estate Hypotheek is het mogelijk zowel als particulier als zakelijke partij als geldnemer te worden geregistreerd.
Leningbedrag

Leningbedrag

Geldnemer en geldgever bepalen het bedrag dat geleend wordt.
Looptijd

Looptijd

Een standaardlooptijd voor een hypotheek is vaak 20 of 30 jaar. Kies echter zelf. Het mag ook 11 jaar zijn....
Rentepercentage

Rentepercentage

Bepaal welk rentepercentage moet de geldnemer moet betalen. Kies een percentage dat overeen komt met wat een bank zou doen. Er mag licht van worden afgeweken zonder dat de Belastingdienst hier moeilijk over doet. Een rente van 0% mag niet want dit wordt gezien als een schenking
Aflosssingsmethode

Aflosssingsmethode

Op welke manier wordt afgelost. Mogelijk is aflossingsvrij (aflossen aan einde looptijd), lineair (elke maand een vast bedrag aflossen en daarnaast nog rente) of annuitairr (elke maand een vast bedrag betalen dat bestaat voor een deel uit rente en een deel aflossing). Let op: indien de lening in aanmerking moet komen voor rente-aftrek moet worden gelet op de door de overheid gestelde aflossingseisen.
Rentevastperiode

Rentevastperiode

De rente wordt vastgelegd voor een bepaalde periode. Bijvoorbeeld als de lening 30 jaar loopt kan worden afgesproken elke 5 jaar de rente opnieuw vast te stellen. Dit heet een rentevastperiode van 5 jaar. Je kunt bij Estate Hypotheek een rentevastperiode kiezen van 1 jaar tot 30 jaar.
Vervroegd aflossen

Vervroegd aflossen

Bij een Estate Hypotheek is in de voorwaarden opgenomen dat het altijd mogelijk is vervroegd af te lossen. De geldnemers kunnen dit wanneer zij dit wensen op hun verzoek (boetevrij) doen. Hierover hoeven geen aparte afspraken gemaakt te worden.

Kosten/baten

Kosten

Afsluitkosten Estate Hypotheek: € 99 / 199 afhankelijk van notaristraject en onderpand

Eventuele kosten notaris

Jaarlijkse administratie: € 50 (excl. BTW)

Baten

Geldnemer betaalt voor de Estate hypotheek mogelijk minder rente dan bij bank (1% minder rente dan de bank op 100.000 euro hypotheek betekent 1000 euro minder uitgaven per jaar)

Geldgever krijgt meer rente op spaargeld (1% meer rente dan de bank op 100.000 euro spaargeld betekent ook 1000 euro meer inkomsten per jaar)

Geen verplichte overlijdensrisicoverzekerings(premie)

Overige voor- en nadelen

Voordelen

Geen BKR toetsing

Vrijheid in leningafspraken

Geen langdurig traject met bedelen bij de bank

Geen verplichte verzekeringen

Nadelen

Geldnemer en geldgever zelf verantwoordelijk voor bijhouden lening en overboeken gelden

Risico voor geldgever dat lening niet wordt afbetaald (er is geen depositogarantieregeling en geen borgstellingsregeling)

Regel uw familiehypotheek nu →